พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา โดยไม่มีการกีดกั้นเชื้อชาติ ศาสนา ด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามชุมชนหรือชาติพันธุ์ต่างๆ ดังนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนกับสมาคมต่างๆ ที่ยึดถือแนวทางการปฏิบัติจริยวัตรของหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวจีนที่ปฏิบัติงานด้วยเมตตาธรรม ในด้านการสังคมสงเคราะห์มากว่าพันปีแล้ว และถือว่าเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่อาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และเมื่อวาระแห่งการดำเนินงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาครบ 80 ปี จึงได้ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น โดยการระดมทุนจากชาวไทยเชื้อสายจีน มาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และยังมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

อ่านเพิ่มเติม

โชนที่ 1

นิทรรศการเรื่องประวัติศาสตร์ 100 ปี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน

HCU PohTeckTung AR

โชนที่ 2

นิทรรศเรื่องหอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

บอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิต ความสามารถ ผลงานและความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์และสาธารณกุศลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงแง่มุมอื่น ๆ

HCU DrUtane AR

โชนที่ 3

นิทรรศการเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน

ประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ด้านศาสนาและความเชื่อ

HCU ThaiChinese AR

www.000webhost.com